BALNEOLOGICKÉ MÚZEUM

 

balneolog_piestany

12 km

Balneologické múzeum v Piešťanoch vzdialené 12 km je predovšetkým múzeom špecializovaným na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska. V tejto oblasti treba v budovaní zbierok múzea a vo výskumnej činnosti jednak pokračovať ale i rozšíriť ju.

Táto tendencia je v súčasnosti nepriaznivo ovplyvnená najmä zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou a s tým spojeným znižovaním rozpočtu múzea v posledných rokoch (1997-2000) čo je ešte umocnené neustálym rastom nákladov a cien.

 

Okrem tejto celoslovenskej špecializácie sa múzeum venuje aj histórii regiónu Piešťan. Tento región chápeme v hraniciach okresu Piešťany. Historický vývoj tohto územia od praveku až po súčasnosť je podchytený v zbierkach múzea – v jednotlivých zbierkových fondoch: archeológii, histórii regiónu a mesta, národopise, výtvarnom umení, numizmatike a v prírodných vedách. Okrem toho má múzeum fond – súbor zbierkových predmetov a knižnicu, vzťahujúce sa k osobnosti a tvorbe básnika – národného umelca – Ivana Kraska.

 

…..Vo vzťahu k týmto dvom hlavným oblastiam činnosti múzea je budovaná i knižnica, ktorá obsahuje viac než 9500 knižničných jednotiek (vydaných v období od 16. stor. až do súčasnosti) a odborný archív múzea. Toto zameranie múzea sa prejavuje aj v prezentačnej činnosti – expozície a výstavná činnosť – ako i vo vydavateľských aktivitách múzea.

 

Hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany

Je tu expozícia archeológie, histórie a etnografie regiónu Piešťan. Unikátne nálezy od staršej doby kamennej z Moravian nad Váhom, z bohatých hrobov zo Stráží, nálezy z lokality “Starý kláštor”, história mesta a využitia termálnych vôd Piešťan, pozoruhodná expozícia ľudovej kultúry – kroje, plastiky, keramika a pôvodný starý dom so slamenou strechou.

 

Na prízemí sa nachádza nová expozícia “História slovenských kúpeľov”, ktorá Vám priblíži históriu súčasných i zaniknutých kúpeľov na Slovensku. Na prvom poschodí si môžete pozrieť zaujímavú expozíciu “Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea” a pravidelne sa tu usporadúvajú krátkodobé výstavy. Vila sa nachádza na Štefánikovej ulici pri evanjelickom kostole.

 

Balneologické múzeum Vás pozýva na prehliadku Pamätnej izby významného slovenského básnika Ivana Krasku (1876-1958), ktorý žil v rokoch 1945-1958 v Piešťanoch. Expozícia je umiestnená v jeho byte a skladá sa z dvoch častí – pracovne a spálne s pôvodným zariadením a výstavy približujúcej jeho život a tvorbu. Nachádza sa na nábreží rieky Váh: Nábrežie I. Krasku č. 2

 

Do správy Balneologického múzea patrí významná archeologická lokalita veľkomoravský veľmožský dvorec na Kostolci v Ducovom. Rekonštruovaný dvorec pochádza z druhej polovice 9. storočia a dokumentuje začiatky našich národných dejín. Názorný výklad poskytnú návštevníkovi informačné tabule umiestnené priamo v areáli.

Web: www.balneomuzeum.sk